Misie v Paraguayi

Věnujeme se nejchudším dětem

 

Když není co dát do úst a domek padá...

Chudé děti bydlí ve slumech
Matky jsou nezaměstnané...
Otce většinou neznají...
jak 

začal náš paraguayský

příběh

V Paraguayi naše kongregace začala působit v roce 2008 na pozvání bratří minoritů. Naše hlavní činnost je práce s dětmi a s mládeží z nejchudších osad a s jejich rodinami. Pracujeme s dětmi z chudých zón. Navštěvujeme je v jejich obydlích, zajišťujeme jejich vzdělávání, katecheze, obstaráváme léky, jídlo, pomáháme najít práci jejich matkám.

centrum

Božího Milosrdenství

v Aregua

Děti docházejí do Centra Božího Milosrdenství a zde pro ně připravujeme bohatý program - katecheze, přípravy na svátosti, hry, doučování. A také vyjíždíme k nim do nejchudších osad. Ve spolupráci s bratry minority se podílíme na přípravách a průběhu slavností v Centru Božího Milosrdenství. Každoročně v lednu také společně pořádáme setkání mládeže.

Staňte se součástí Božího Milosrdenství

Kontaktujte nás