top of page
paraguay-lidé.jpg

Paraguay

stát, ve kterém zůstaly ženy

Ničivá válka před desítkami let připravila Paraguay o většinu mužů. Následky této katastrofy nacházíme v zemi neustále. Rodina ztratila téměř svou hodnotu. Mnoho žen má děti s několika muži a stávají se matkami v útlém věku. Na svůj úděl nejsou naprosto připravené. Ani finančně, ani psychicky. Často se utíkají k alkoholu. Děti mnohdy neznají vůbec své otce. Torza rodin žijí v provizorních obydlích. Děti nemají vzdělání a vyrůstají na ulici. Strašákem je nejen alkohol, ale i drogy.

 

šance pro změnu

Centrum Božího milosrdenství

Naše Centrum Božího Milosrdenství se postupně stává pro různé skupiny i pro jednotlivce místem ztišení, duchovních obnov či duchovních cvičení. Jelikož nemáme dostatek ubytovacích prostor, chtěly bychom v blízké budoucnosti začít stavět exerciční dům, který by byl zázemím pro všechny duchovní aktivity Centra i národní baziliky Božího Milosrdenství a zároveň i finančním zdrojem našich všech aktivit pro chudé a potřebné.

parag. prezentace Misie foto PZ 55.JPG
bottom of page